Các Loại Tài Khoản Ngân Hàng: Gửi Tiết Kiệm & Giao Dịch | VIB

Actions

Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions

Danh mục sản phẩm của ngân hàng VIB

Actions
Biểu tiết kiệm lãi suất bậc thang
Biểu tiết kiệm lãi suất bậc thang

Kỳ hạn


1 tuần


2 tuần


3 tuầntháng


2 tháng


3 tháng


6 tháng


7 tháng


8 tháng


9 tháng


10 tháng


11 tháng


12 tháng


18 tháng


24 tháng


36 tháng

<100 triệu

0.1%

0.1%

0.1%

5.4%

5.4%

5.4%

5.5%

5.5%

5.5%

5.6%

5.6%

5.6%

7.8%

6.9%

6.9%

6.9%

100 triệu - < 500 triệu

0.1%

0.1%

0.1%

5.4%

5.4%

5.4%

5.5%

5.5%

5.5%

5.6%

5.6%

5.6%

7.8%

6.9%

6.9%

6.9%

500 triệu  - < 2.5 tỷ

0.4%

0.4%

0.4%

5.5%

5.5%

5.5%

5.6%

5.6%

5.6%

5.6%

5.6%

5.6%

7.8%

6.9%

6.9%

6.9%

2.5 tỷ - < 5 tỷ

0.5%

0.5%

0.5%

5.5%

5.5%

5.5%

5.6%

5.6%

5.6%

5.6%

5.6%

5.6%

7.8%

6.9%

6.9%

6.9%

>= 5 tỷ

0.5%

0.5%

0.5%

5.5%

5.5%

5.5%

5.6%

5.6%

5.6%

5.6%

5.6%

5.6%

7.8%

6.9%

6.9%

6.9%

 

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ