Gói Sản Phẩm Freedom | Ngân Hàng VIB

Actions

Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions

Danh mục sản phẩm của ngân hàng VIB

Actions
Lợi ích sản phẩm
Lợi ích sản phẩm

Ưu đãi về phí

Miễn phí chuyển tiền qua Internet BankingMyVIB, phí rút tiền tại các ATM của các ngân hàng nội địa, phí quản lý tài khoản thanh toán. Miễn phí phát hành và phí thường niên các sản phẩm trong gói.

Giảm lãi suất khoản vay (*)

Giảm đến 0,5%/năm lãi suất với các khoản vay bất động sản, vay mua ô tô không quá 2 tỷ đồng được giải ngân trong thời gian hiệu lực của gói.

(*) Không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi lãi suất khác.

Tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm (*)

Cộng thêm đến 0,5%/năm lãi suất với tiền gửi tiết kiệm từ 50 - 500 triệu đồng và có kỳ hạn từ 7 tháng trở lên mở trong thời gian hiệu lực của gói.
(*)Ưu đãi kéo dài trong suốt kỳ hạn của khoản tiết kiệm. Tổng hạn mức ưu đãi không vượt quá 500 triệu đồng.

Ưu đãi hoàn tiền

Hoàn tiền lên đến 5% khi chi tiêu bằng thẻ thanh toán toàn cầu VIB MasterCard Debit.

Đặc tính sản phẩm
Đặc tính sản phẩm

☑ Sử dụng ngay cùng lúc 5 sản phẩm khi đăng ký gói: Tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ nội địa VIB Values, thẻ thanh toán toàn cầu VIB MasterCard Debit, dịch vụ SMS BankingInternet banking

☑ Với mức phí chỉ từ 300.000 đồng - 600.000 đồng, từ 1-3 năm, bạn được miễn phí thường niên tất cả 5 sản phẩm & dịch vụ tương ứng với từng mức phí.

 

Điều kiện
Điều kiện

Khách hàng có tài khoản tại VIB (*)

Khách hàng có tài khoản nhận lương tại VIB
Thu nhập bình quân từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.Thu nhập bình quân sẽ được tính dựa trên thu nhập của 3 tháng liền trước thời điểm khách hàng đăng ký gói; hoặc

Khách hàng mở mới hoặc đã có tài khoản thanh toán tại VIB với số dư tối thiểu là 1 triệu đồng. Số dư tối thiểu này được cố định trong suốt thời hạn hiệu lực của gói.

 

Khách hàng đang vay hoặc đang gửi tiết kiệm tại VIB (*)

Khách hàng đang vay tại VIB với số tiền trả nợ trước thời điểm bạn đăng ký gói là từ 5 triệu đồng/tháng trở lên.Số tiền trả nợ bao gồm lãi của các khoản vay thấu chi hoặc gốc và lãi của các khoản vay thông thường khác; hoặc

Khách hàng đang gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại VIB với tổng số dư tại thời điểm đăng ký gói đạt từ 100 triệu đồng trở lên.

(*) Khách hàng muốn tham gia gói Freedom cần thỏa mãn 1 trong 4 điều kiện trên.

Bắt đầu
Bắt đầu

Bạn đã sẵn sàng đăng ký hay vẫn muốn trao đổi với chuyên viên của VIB

Câu hỏi thường gặp

Những thông tin bạn cần biết

Actions
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ