Promotions

1800 8180 Login

Explore the world of offers
for VIB's customers

 

Chương trình ưu đãi
Ưu đãi đặc quyền dành cho chủ thẻ VIB
%s ưu đãi sử dụng thẻ cho du lịch, nhà hàng, mua sắm...
*Áp dụng cho tất cả thẻ tín dụng và thẻ thanh toán quốc tế của VIB
%s ưu đãi trả góp 0% cho điện tử, du lịch, sức khỏe...
*Áp dụng cho tất cả thẻ tín dụng của VIB