Promotions

1800 8180 Login

Lunar New Year Promotion 2019

Cash back of 9.19 on every eligible shopping
transaction made by VIB Credit card

Chương trình ưu đãi
Ưu đãi đặc quyền dành cho chủ thẻ VIB
%s ưu đãi sử dụng thẻ cho du lịch, nhà hàng, mua sắm...
*Áp dụng cho tất cả thẻ tín dụng và thẻ thanh toán quốc tế của VIB
%s ưu đãi trả góp 0% cho điện tử, du lịch, sức khỏe...
*Áp dụng cho tất cả thẻ tín dụng của VIB