Hoàn tiền đến 7% phí năm đầu khi mua bảo hiểm Prudential với thẻ tín dụng VIB

Actions

Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions

Danh mục sản phẩm của ngân hàng VIB

Actions
Trở lại danh sách

Hoàn tiền đến 7% phí năm đầu khi mua bảo hiểm Prudential với thẻ tín dụng VIB

Ngày hết hạn: 30-06-2018

Hoàn tiền lên đến 7% khi mua bảo hiểm nhân thọ Prudential bằng thẻ tín dụng VIB.

Từ nay đến ngày 30/06/2018, VIB triển khai chương trình khuyến mại “Hoàn tiền đến 7% khi mua bảo hiểm Prudential với thẻ tín dụng VIB”.  Cụ thể như sau:

Chương trình khuyến mại:

1. Thời gian chương trình:

  • Chương trình bắt đầu từ 20/04 đến hết 30/06/2018
  • Chương trình sẽ kết thúc khi hết ngân sách hoặc hết hạn thời gian khuyến mại.

2. Đối tượng và điều kiện nhận khuyến mại:

  • Là chủ thẻ tín dụng VIB; và
  • Mua mới hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Prudential tại VIB với phí bảo hiểm quy năm từ 20 triệu đồng trở lên; và
  • Thanh toán phí bảo hiểm quy năm cho năm đầu bằng thẻ tín dụng VIB qua website www.prudential.com.vn hoặc qua thiết bị quẹt thẻ POS.
  • Ưu tiên khách hàng mua mới hợp đồng bảo hiểm sớm do ngân sách chương trình hạn chế.
  • Hoàn tiền khuyến mại sẽ tính trên hợp đồng bảo hiểm Prudential ký kết thành công với VIB.

3. Tỷ lệ hoàn tiền khuyến mại:

Chủ thẻ tín dụng VIB

Ưu đãi dành cho khách hàng

mua mới bảo hiểm

Tổng ngân sách

khuyến mại

Thẻ Platinum

  • Hoàn tiền 7% trên phí bảo hiểm quy năm cho năm đầu của Prudential

Tối đa hoàn tiền/khách hàng: 1.200.000 VNĐ

600.000.000 VNĐ

Thẻ Gold

  • Hoàn tiền 6% trên phí bảo hiểm quy năm cho năm đầu của Prudential

Tối đa hoàn tiền/khách hàng: 700.000 VNĐ

Thẻ Classic

  • Hoàn tiền 6% trên phí bảo hiểm quy năm cho năm đầu của Prudential

Tối đa hoàn tiền/khách hàng: 300.000 VNĐ

4. Thời gian hoàn tiền:

Trong vòng 30 ngày từ ngày chốt sao kê thẻ tín dụng & chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản thẻ tín dụng của khách hàng.
Số tiền hoàn căn cứ theo số tiền thực tế giao dịch phát sinh và sẽ được thể hiện trên sao kê.

 Chi tiết Điều khoản và điền kiện chi tiết, xem thêm tại đây.

Khuyến mại khác

Những thông tin bạn cần biết

Actions