Chương trình khuyến mại "Bảo vệ gia đình, tích lũy tương lai"

Actions

Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions

Danh mục sản phẩm của ngân hàng VIB

Actions
Trở lại danh sách

Chương trình khuyến mại "Bảo vệ gia đình, tích lũy tương lai"

Ngày hết hạn: 30-09-2017

Nhận phiếu quà tặng tương đương đến 1%/năm lãi suất tiết kiệm khi tham gia 2 sản phẩm Bảo hiểm Prudential và Tiết kiệm tại VIB!

Từ ngày 01/08 đến ngày 30/09/2017, VIB phối hợp cùng Prudential triển khai chương trình khuyến mại “Bảo vệ gia đình, tích lũy tương lai”. Theo đó, khi tham gia 2 sản phẩm Bảo hiểm Prudential và Tiết kiệm tại VIB trong thời gian diễn ra chương trình, bạn sẽ được tặng thêm đến 1%/năm lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn 6 tháng và 18 tháng.

Chi tiết chương trình:
 

Tham gia bảo hiểm

 

Gửi tiết kiệm (*)

Phí bảo hiểm quy năm (PBH)

(VNĐ)

Kỳ hạn gửi

Số tiền tối đa nhận

thêm 1%/năm lãi suất (**)

20 triệu ≤ PBH < 50 triệu

6 tháng

5 lần PBH

50 triệu ≤ PBH < 100 triệu

6 tháng

6 lần PBH

PBH ≥ 100 triệu

6 tháng

7 lần PBH

PBH ≥ 50 triệu

18 tháng

5 lần PBH

Ví dụ: Bạn mở sổ tiết kiệm kỳ hạn 18 tháng và tham gia hợp đồng bảo hiểm Prudential tại VIB với PBH 50 triệu đồng/năm. 5 lần PBH là 250 triệu VNĐ. Như vậy, bạn sẽ nhận được thêm 1%/ năm lãi suất trên tối đa 250 triệu VNĐ tiền gởi.

(*) Áp dụng với các sản phẩm Tiết kiệm Thường, Tiết kiệm Lũy tiến, Tiền gửi Lĩnh lãi linh hoạt

(**) Lãi suất tặng thêm được trao cho khách hàng dưới hình thức phiếu quà tặng Esteem với giá trị là bội số của 50.000 VNĐ. Trường hợp giá trị lẻ của khoản lãi ưu đãi từ 10.000 VNĐ trở lên thì sẽ làm tròn thành 50.000 VNĐ.

Điều khoản và điền kiện chi tiết, xem thêm tại đây

Đăng ký ngay

Khuyến mại khác

Những thông tin bạn cần biết

Actions