Trở về danh sách

VIB chính thức triển khai chương trình “Giới thiệu khách hàng doanh nghiệp”

15-03-2017

Theo đó, với mỗi Doanh nghiệp được giới thiệu thành công sử dụng sản phẩm, dịch vụ tại VIB, Quý khách hàng sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn lên đến 100 triệu đồng.

Chương trình dành cho tất cả các cán bộ nhân viên VIB và cá nhân/ tổ chức bên ngoài VIB; thời gian áp dụng đến hết ngày 31/12/2017 với tổng giá trị giải thưởng của toàn chương trình lên đến 1,7 tỷ đồng.

Giá trị quà tặng được tính theo dư nợ bình quân hoặc số dư tiền gửi bình quân hoặc tổng phí thu được bình quân trong tháng lịch đầu tiên của doanh nghiệp mới được giới thiệu thành công tại VIB.

Quý khách hàng có thể thực hiện giới thiệu khách hàng bằng cách gọi tới Hotline: 04.62760068 – Máy lẻ: 4254/4622.

Các bài viết khác