Favorites Clear all
Trở lại danh sách

Tại sao tôi cần kích hoạt Thẻ Thanh Toán Toàn Cầu Toàn Cầu? Tôi phải làm thế nào để kích hoạt Thẻ?

29-01-2019

 Thẻ Thanh Toán Toàn Cầu cần được kích hoạt để sử dụng cho các giao dịch mua sắm, rút tiền.  Quý khách có thể kích hoạt thẻ bằng cách gọi cho Dịch Vụ Khách Hàng 24/7 số 1800 8180 và thực hiện một giao dịch ATM đơn giản như đổi mã PIN sau đó.

14 trên 17 người đã thấy bài viết này hữu ích. Bài viết này có hữu ích cho bạn?
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ