Loading
Biểu lãi suất cơ sở
Biểu lãi suất cơ sở

(Ban hành theo QĐ số 2.0087.16.35 ngày 28/11/2016 về Cơ chế xác định lãi suất cho vay, có hiệu lực từ 01/12/2016 hoặc đến khi có thông báo khác của VIB)

Lãi suất 

Mức lãi suất

Lãi suất cơ sở

6.8%/năm

 

 

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ