Ưu đãi

1800 8180 Đăng nhập

Nhận lộc đầu xuân cùng VIB

Hoàn tiền 9.19% cho mọi giao dịch mua sắm
bằng thẻ tín dụng VIB

Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions
Chương trình ưu đãi
Ưu đãi đặc quyền dành cho chủ thẻ VIB
%s ưu đãi sử dụng thẻ cho du lịch, nhà hàng, mua sắm...
*Áp dụng cho tất cả thẻ tín dụng và thẻ thanh toán quốc tế của VIB
%s ưu đãi trả góp 0% cho điện tử, du lịch, sức khỏe...
*Áp dụng cho tất cả thẻ tín dụng của VIB

Danh mục sản phẩm của ngân hàng VIB

Actions

Những thông tin bạn cần biết

Actions