Đăng nhập

VIB Rewards Unlimited

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI

Hoàn tiền 700.000 VNĐ cho chi tiêu từ 3 triệu đồng trong 37 ngày đầu mở thẻ*

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tặng điểm không giới hạn đến 5 lần cho mọi giao dịch
Hạn mức lên đến 200 triệu đồng

PHÍ THƯỜNG NIÊN

499.000 VNĐ

* Chi tiết thể lệ chương trình dành cho khách hàng mới