Đăng nhập

VIB Travel Élite

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI

Hoàn tiền 3 triệu đồng cho chi tiêu từ 7 triệu đồng trong 37 ngày đầu mở thẻ*

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Phí giao dịch ngoại tệ: chỉ 1.75%
Hạn mức lên đến 1.2 tỷ đồng

PHÍ THƯỜNG NIÊN

1.299.000 VNĐ

* Chi tiết thể lệ chương trình dành cho khách hàng mới