Thẻ Tín Dụng VIB Happy Drive | Ngân Hàng VIB

Actions

VIB Happy Drive

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI

Hoàn tiền 2 triệu đồng cho chi tiêu từ 7 triệu đồng trong 37 ngày đầu mở thẻ*

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tặng đến 500 lít xăng trong năm
Hoàn tiền 30% phí dịch vụ tại Trung tâm/Xưởng bảo dưỡng xe ô tô
Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

PHÍ THƯỜNG NIÊN

899.000 VNĐ

* Chi tiết thể lệ chương trình dành cho khách hàng mới