Đăng nhập

VIB Travel Élite

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI

Hoàn tiền 3 triệu đồng cho chi tiêu từ 7 triệu đồng trong 37 ngày đầu mở thẻ

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Phí giao dịch ngoại tệ: chỉ 1.75%

PHÍ THƯỜNG NIÊN

1.299.000 VNĐ