Đăng nhập

VIB Financial Free

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI

Hoàn tiền 300.000 VNĐ cho chi tiêu từ 1 triệu đồng trong 37 ngày đầu mở thẻ*

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Rút tiền không giới hạn đến 100% hạn mức
Hạn mức lên đến 50 triệu đồng

PHÍ THƯỜNG NIÊN

Miễn phí thường niên trọn đời

* Chi tiết thể lệ chương trình dành cho khách hàng mới