VIB Cash Back

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI

Hoàn tiền 1,5 triệu đồng cho chi tiêu từ 5 triệu đồng trong 37 ngày đầu mở thẻ

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Hoàn tiền lên đến 6% - tương đương 12 triệu đồng/năm cho mọi giao dịch chi tiêu

PHÍ THƯỜNG NIÊN

899.000 VNĐ