Đăng nhập

VIB Financial Free

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI

Hoàn tiền 300.000 VNĐ cho chi tiêu từ 1 triệu đồng trong 37 ngày đầu mở thẻ

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Rút tiền không giới hạn đến 100% hạn mức

PHÍ THƯỜNG NIÊN

Miễn phí thường niên trọn đời