Đăng nhập

VIB Rewards Unlimited

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI

Hoàn tiền 700.000 VNĐ cho chi tiêu từ 3 triệu đồng trong 37 ngày đầu mở thẻ

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tặng điểm không giới hạn đến 5 lần cho mọi giao dịch

PHÍ THƯỜNG NIÊN

499.000 VNĐ