Đăng nhập

Đăng ký thẻ

1800 8192

Thẻ thanh toán VIB Classic

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Thanh toán trực tuyến, mua sắm, chi tiêu tại các điểm chấp nhận thẻ tại Việt Nam và nước ngoài.

LÃI SUẤT

Hưởng lãi suất theo lãi suất không kỳ hạn của Tài khoản thanh toán

PHÍ THƯỜNG NIÊN

0 VNĐ