Đăng nhập

Đăng ký thẻ

1800 8192

Thẻ thanh toán VIB Values (ATM)

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Miễn phí rút tiền mặt
Nếu số dư bình quân TKTT tháng liền trước đạt 5 triệu VNĐ

LÃI SUẤT

Hưởng lãi suất theo lãi suất không kỳ hạn của Tài khoản thanh toán

PHÍ THƯỜNG NIÊN

50.000 VNĐ