Các Loại Thẻ Thanh Toán | Ngân Hàng VIB

Actions

Thẻ thanh toán

1800 8180 Đăng nhập
Thẻ Thanh toán VIB

Thẻ thanh toán quốc tế VIB Platinum

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Thanh toán trực tuyến, mua sắm, chi tiêu tại các điểm chấp nhận thẻ tại Việt Nam và nước ngoài

LÃI SUẤT

Hưởng lãi suất theo lãi suất không kỳ hạn của Tài khoản thanh toán trong từng thời kỳ

PHÍ THƯỜNG NIÊN

0 VNĐ

Thẻ thanh toán quốc tế VIB Classic

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Thanh toán trực tuyến, mua sắm, chi tiêu tại các điểm chấp nhận thẻ tại Việt Nam và nước ngoài

LÃI SUẤT

Hưởng lãi suất theo lãi suất không kỳ hạn của Tài khoản thanh toán trong từng thời kỳ

PHÍ THƯỜNG NIÊN

0 VNĐ

Thẻ thanh toán nội địa VIB Values (ATM)

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Miễn phí rút tiền mặt tại hầu hết ATM ở Việt Nam

LÃI SUẤT

Hưởng lãi suất theo lãi suất không kỳ hạn của Tài khoản thanh toán trong từng thời kỳ

PHÍ THƯỜNG NIÊN

50.000 VNĐ

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ

Đăng ký trực tuyến

Thông tin khác