Chương trình tích lũy điểm thưởng và hoàn tiền

Actions
Giới thiệu
Giới thiệu

Tích lũy điểm thưởng

Đối với chủ thẻ sử dụng Thẻ tín dụng VIB:

  • VIB Classic: Nhận 10 điểm thưởng cho mỗi 1.000 VNĐ thanh toán phí bảo hiểm Prudential qua Dịch vụ Ngân hàng điện tử VIB/MyVIB và 1 điểm thưởng cho mỗi 1.000 VNĐ chi tiêu còn lại.
  • VIB Gold: Nhận 30 điểm thưởng cho mỗi 1.000 VNĐ thanh toán phí bảo hiểm Prudential qua Dịch vụ Ngân hàng điện tử VIB/MyVIB và 2 điểm thưởng cho mỗi 1.000 VNĐ chi tiêu còn lại.
  • VIB Platinum: Hoàn tiền 5% cho giao dịch thanh toán phí bảo hiểm Prudential qua Dịch vụ Ngân hàng điện tử VIB/MyVIB và 1% cho các chi tiêu còn lại.

Điểm thưởng mà Quý khách tích lũy được có thể dễ dàng quy đổi không giới hạn thành:
      • Quà tặng mua sắm
      • Quà tặng ăn uống
      • Quà tặng du lịch
      • Quà tặng giải trí

Hoàn tiền khi sử dụng Thẻ quốc tế VIB

Đối với chủ thẻ sử dụng Thẻ thanh toán toàn cầu VIB:
- VIB Classic: Hoàn 3% trên tổng số tiền chi tiêu ăn uống và/ hoặc siêu thị vào cuối tuần (thứ 7 và Chủ nhật), tối đa 300.000 đồng/tháng nếu tổng chi tiêu tối thiểu đạt 2 triệu đồng/tháng.

- VIB Platinum: Hoàn 5% trên tổng số tiền chi tiêu ăn uống và/ hoặc siêu thị vào cuối tuần (thứ 7 và Chủ nhật) và 0,25% cho các giao dịch chi tiêu khác, tối đa 500.000 đồng/tháng nếu tổng chi tiêu tối thiểu đạt 3 triệu đồng/tháng.

Cách thức quy đổi và tra cứu điểm thưởng & hoàn tiền
Cách thức quy đổi và tra cứu điểm thưởng & hoàn tiền

Cách đổi điểm thưởng & hoàn tiền

- Chương trình Tích lũy điểm thưởng: Chủ thẻ liên hệ DVKH 1800 8180 để đổi điểm thưởng đã tích lũy.

- Chương trình Hoàn tiền: Số tiền tích lũy sẽ được hoàn lại vào tài khoản thẻ vào kỳ sao kê tiếp theo (N+1)

- Điều kiện và điều khoản chương trình

Cách tra cứu điểm thưởng & hoàn tiền

Quý khách có thể kiểm tra điểm thưởng/hoàn tiền của bạn bằng cách sau:

  • Cách 1: xem trong thông báo sao kê hàng tháng của Quý Khách
  • Cách 2: gọi DVKH 24/7 – 1800 8180 (miễn phí)

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ