Chương trình tích lũy điểm thưởng và hoàn tiền

Actions
Giới thiệu
Giới thiệu

Chương trình dành cho Thẻ tín dụng VIB

VIB Happy Drive

- Tặng 30 lít xăng cho mỗi 10 triệu VNĐ thanh toán phí bảo hiểm Prudential từ thẻ tín dụng VIB qua chức năng Thanh toán hóa đơn trên Dịch vụ Ngân hàng điện tử/Ứng dụng ngân hàng di động (MyVIB) của VIB.

- Tặng 5 lít xăng cho mỗi 10 triệu VNĐ chi tiêu tích lũy, lên đên 500 lít xăng/năm hoặc 10 triệu VNĐ/năm.

- Hoàn tiền 30% phí dịch vụ Tại Trung tâm/Xưởng bảo dưỡng xe ô tô, lên đến 2 triệuu VNĐ/năm.

 

VIB Travel Élite

- 25.000 VNĐ chi tiêu trong nước = 1 dặm thưởng

- 20.000 VNĐ chi tiêu nước ngoài = 1 dặm thưởng

- 25.000 VNĐ chi tiêu thanh toán phí bảo hiểm Prudential từ thẻ tín dụng VIB qua chức năng Thanh toán hóa đơn trên Dịch vụ Ngân hàng điện tử/Ứng dụng ngân hàng di động (MyVIB) của VIB = 5 dặm thưởng, lên đến 4.000 dặm/tháng.

- Tặng thêm 1.000 dặm cho mỗi 100 triệu đồng chi tiêu (Tối đa 5.000 dặm/năm)

- Dặm thưởng không bao giờ hết hạn

 

VIB Cash Back

- Hoàn tiền 6% cho Y tế, giáo dục, thanh toán phí bảo hiểm Prudential từ thẻ tín dụng VIB qua chức năng Thanh toán hóa đơn trên Dịch vụ Ngân hàng điện tử/Ứng dụng ngân hàng di động (MyVIB) của VIB

- Hoàn tiền 3% cho Ẩm thực, Xem phim tại rạp

- Hoàn tiền 0,3% for mọi giao dịch còn lại

- Tối đa 1 triệu VNĐ/kỳ sao kê

 

VIB Rewards Unlimited

- 1.000 VNĐ = 20 điểm thưởng cho chi tiêu thanh toán phí bảo hiểm Prudential từ thẻ tín dụng VIB qua chức năng Thanh toán hóa đơn trên Dịch vụ Ngân hàng điện tử/Ứng dụng ngân hàng di động (MyVIB) của VIB, lên đến 300.000 điểm/tháng.

- 1.000 VNĐ = 5 điểm cho chi tiêu tại siêu thị & Trung tâm mua sắm

- 1.000 VNĐ = 1 điểm cho các chi tiêu còn lại

- Tặng thêm 5.000 điểm cho mỗi 10 triệu đồng chi tiêu

- Điểm thưởng không bao giờ hết hạn.

 

Điều khoản, điều kiện áp dụng 

Chương trình dành cho Thẻ thanh toán toàn cầu VIB

Đối với chủ thẻ sử dụng Thẻ thanh toán toàn cầu VIB:
- VIB Classic: Hoàn 3% trên tổng số tiền chi tiêu ăn uống và/ hoặc siêu thị vào cuối tuần (thứ 7 và Chủ nhật), tối đa 300.000 đồng/tháng nếu tổng chi tiêu tối thiểu đạt 2 triệu đồng/tháng.

- VIB Platinum: Hoàn 5% trên tổng số tiền chi tiêu ăn uống và/ hoặc siêu thị vào cuối tuần (thứ 7 và Chủ nhật) và 0,25% cho các giao dịch chi tiêu khác, tối đa 500.000 đồng/tháng nếu tổng chi tiêu tối thiểu đạt 3 triệu đồng/tháng.

Cách thức quy đổi và tra cứu điểm thưởng & hoàn tiền
Cách thức quy đổi và tra cứu điểm thưởng & hoàn tiền

Cách đổi điểm thưởng & hoàn tiền

- Quy đổi trực tiếp trên dịch vụ Ngân hàng điện tử VIB/ứng dụng MyVIB; hoặc

- Liên hệ 1800 8180 (miễn phí)

- Điều kiện và điều khoản chương trình

Cách tra cứu điểm thưởng & hoàn tiền

Quý khách có thể kiểm tra điểm thưởng/hoàn tiền của bạn bằng cách sau:

  • Xem trong thông báo sao kê hàng tháng; hoặc
  • Liên hệ 1800 8180 (miễn phí)

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ