Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions
Lợi ích sản phẩm
Lợi ích sản phẩm

Lãi suất theo kỳ hấp dẫn

Lãi suất theo kỳ lĩnh lãi cao hơn lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tương ứng của các sản phẩm khác 

Kỳ lĩnh lãi linh hoạt

Khách hàng có thể lựa chọn kỳ lĩnh lãi: 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng.

Nhận thêm TKTT ưu đãi để lĩnh lãi định kỳ từ khoản tiền gửi

Tài Khoản Thanh Toán có số dư tối thiểu bằng 0 và được miễn phí quản lý tài khoản trong thời hạn Hợp dồng tiền gửi còn hiệu lực

Thời hạn gửi linh hoạt

Được tất toán toàn bộ số tiền gửi trước hạn theo quy định của VIB và được hưởng mức lãi suất có kỳ hạn với thời gian gửi tròn kỳ lĩnh lãi và hưởng lãi suất không kỳ hạn cho thời gian chưa tròn kỳ lĩnh lãi.

Đặc tính sản phẩm
Đặc tính sản phẩm

☑ Loại tiền gửi : VND, USD;

☑ Số tiền gửi tối thiểu: 10 triệu VND/1000 USD;

Kỳ hạn gửi tiền : 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng;

Định kỳ trả lãi linh hoạt: 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng;

☑ Lãi suất: hấp dẫn,áp dụng cố định trong toàn bộ một kỳ điều chỉnh lãi suất và tự động cập nhật biểu lãi suất hiện hành  của VIB tại ngày đến hạn điều chỉnh lãi suất;

☑ Lãi được trả vào tài khoản thanh toán khi đến kỳ lĩnh lãi (áp dụng với tiền gửi là VND).

 

Biểu lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi linh hoạt
Biểu lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi linh hoạt

Kỳ hạn

VND - %/năm

USD - %/năm

Lãi định kỳ 6 tháng

Lãi định kỳ 9 tháng

Lãi định kỳ 12 tháng

Lãi định kỳ 6 tháng

Lãi định kỳ 9 tháng

Lãi định kỳ 12 tháng

18 tháng

6.60

6.70

-

0.00

0.00

0.00

24 tháng

6.60

-

7.00

0.00

0.00

0.00

36 tháng

6.60

6.70

7.00

0.00

0.00

0.00

Cách thức đăng ký
Cách thức đăng ký

Hồ sơ đăng ký bao gồm

  • CMND/ Hộ chiếu của khách hàng/ Căn cước công dân

Bắt đầu
Bắt đầu

Bạn đã sẵn sàng đăng ký hay vẫn muốn trao đổi với chuyên viên của VIB

Câu hỏi thường gặp
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ