Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions
Lợi ích sản phẩm
Lợi ích sản phẩm

Lãi suất hấp dẫn

Lãi suất theo kỳ lĩnh lãi cao hơn lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tương ứng của các sản phẩm khác.

Kỳ lĩnh lãi linh hoạt

Khách hàng có thể lựa chọn kỳ lĩnh lãi: 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng.

Đảm bảo kế hoạch đầu tư dài hạn

Kỳ hạn gửi dài hạn: 24 tháng, 36 tháng.

Thanh toán tiền gốc, lãi linh hoạt

Được hưởng mức lãi suất có kỳ hạn với thời gian gửi tròn kỳ lĩnh lãi và hưởng lãi suất không kỳ hạn cho thời gian chưa tròn kỳ lĩnh lãi.

Đặc tính sản phẩm
Đặc tính sản phẩm

☑ Loại tiền gửi: VND

☑ Số tiền gửi tối thiểu: 10,000,000 VND (Mười triệu đồng)

Kỳ hạn gửi tiền: 24 tháng, 36 tháng

Định kỳ trả lãi linh hoạt: 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng

☑ Lãi suất: hấp dẫn, áp dụng cố định trong toàn bộ một kỳ điều chỉnh lãi suất và tự động cập nhật biểu lãi suất hiện hành của VIB tại ngày đến hạn điều chỉnh lãi suất. 

☑ Phương thức trả lãi: Lãi được trả vào tài khoản thanh toán khi đến kỳ lĩnh lãi.

Điều kiện và điều khoản sản phẩm, chi tiết tại đây

Biểu lãi suất tiền gửi lĩnh lãi linh hoạt
Biểu lãi suất tiền gửi lĩnh lãi linh hoạt

Tại quầy

Kỳ hạn gửi

24/36
tháng

36
tháng

24/36
tháng

Kỳ lĩnh lãi 6
tháng
9
tháng
12
tháng

< 1 tỷ

6.50%

6.50%

6.50%

1 tỷ - < 5 tỷ

6.70%

6.70%

6.70%

>= 5 tỷ

6.70%

6.70%

6.70%

 

Lưu ý:

- (*) Lãi suất  huy động tiền VND kỳ hạn 12 tháng của các sản phẩm “Tiết kiệm có kỳ hạn” , “Tiết kiệm lũy tiến” , “Tiền gửi rút gốc linh hoạt” chỉ áp dụng với những khoản tiền gửi đạt một trong các điều kiện sau:

  • Khoản tiền gửi mới có số dư từ 200 tỷ trở lên (thực hiện giao dịch mở mới tài khoản tiết kiệm trên hệ thống).
  • Khoản tiền kỳ hạn 12 tháng đến hạn và hệ thống tự động chuyển tiếp gốc hoặc (gốc + lãi) gửi thêm 01 kỳ hạn nữa.

- Trường hợp khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn rút trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn tương ứng với loại tiền gửi của khách hàng.

Cách thức đăng ký
Cách thức đăng ký

Hồ sơ đăng ký bao gồm

  • CMND/ Hộ chiếu của khách hàng/ Căn cước công dân

Bắt đầu
Bắt đầu

Bạn đã sẵn sàng đăng ký hay vẫn muốn trao đổi với chuyên viên của VIB

Câu hỏi thường gặp
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ