Gửi Tiền Tiết Kiệm Có Kỳ Hạn | Ngân Hàng VIB

Actions
Favorites Clear all

Các chương trình ưu đãi tiết kiệm của VIB

Actions

Danh mục sản phẩm của ngân hàng VIB

Actions
Biểu lãi suất
Biểu lãi suất

Tiết kiệm thường đối với VNĐ

Kỳ hạn

Không
kỳ hạn

1
tuần

1
tháng

2
tháng

3
tháng

6
tháng

7
tháng

8
tháng

9
tháng

10
tháng

11
tháng

12
tháng

15
tháng

18
tháng

24
tháng

36
tháng

Lĩnh lãi cuối kỳ

0.1%

0.7%

5.0%

5.0%

5.1%

6.0%

6.0%

6.0%

6.3%

6.3%

6.3%

7.9%

6.8%

6.8%

7.3%

7.3%

Lĩnh lãi hàng tháng

-

-

-

4.94%

5.04%

5.86%

5.86%

5.86%

6.13%

6.13%

6.13%

7.6%

6.59%

6.59%

7.06%

7.05%

Lĩnh lãi hàng quý

-

-

-

-

-

5.91%

-

-

6.17%

-

-

7.7%

6.62%

6.62%

7.08%

7.07%


Tiết kiệm thường đối với USD

Kỳ hạn

Không
kỳ hạn

1
tuần

1
tháng

2
tháng

3
tháng

6
tháng

9
tháng

12
tháng

24
tháng

Lãi suất

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

 

Tiết kiệm thường đối với EUR

Kỳ hạn

Không
kỳ hạn

1
tháng

2
tháng

3
tháng

6
tháng

9
tháng

12
tháng

Lãi suất (%/năm)

0.00%

0.2%

0.2%

0.5%

0.5%

0.7%

0.7%

 

Tiết kiệm thường đối với AUD

Kỳ hạn

Không
kỳ hạn

1
tuần

1
tháng

3
tháng

6
tháng

12
tháng

24
tháng

Lãi suất (%/năm)

0.00%

0.5%

1.0%

1.1%

1.15%

1.2%

1.2%


Trực tuyến

Kỳ hạn

1
tuần

2
tuần

3
tuần

1
tháng

2
tháng

3
tháng

4
tháng

5
tháng

6
tháng

7
tháng

8
tháng

9
tháng

10
tháng

11
tháng

Lãi suất

1.0%

1.0%

1.0%

5.4%

5.4%

5.5%

5.5%

5.5%

6.4%

6.4%

6.4%

6.7%

6.7%

6.7%


Lưu ý:

- Lãi suất huy động tiền VND kỳ hạn 12 tháng của các sản phẩm “Tiết kiệm thường” , “Tiết kiệm lũy tiến” , “Tiền gửi rút gốc linh hoạt” chỉ áp dụng với những khoản tiền gửi đạt một trong các điều kiện sau:

  • Khoản tiền gửi mới có số dư từ 200 tỷ trở lên (thực hiện giao dịch mở mới tài khoản tiết kiệm trên hệ thống).
  • Khoản tiền kỳ hạn 12 tháng đến hạn và hệ thống tự động chuyển tiếp gốc hoặc (gốc +lãi) gửi thêm 01 kỳ hạn nữa.

- Trường hợp khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn rút trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn tương ứng với loại tiền gửi của khách hàng. 

Bắt đầu

Bắt đầu

Câu hỏi thường gặp
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ