Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions
Lợi ích sản phẩm
Lợi ích sản phẩm

Lãi suất hấp dẫn: Lãi suất Chứng chỉ tiền gửi được cố định trong suốt kỳ hạn và tiền lãi được tính từ khi phát hành cho đến ngày khách hàng bán lại cho VIB

 

Kỳ hạn 24 tháng đáp ứng nhu cầu đầu tư trung và dài hạn của khách hàng

 

Tính năng linh hoạt có quyền cho, tặng thừa kế và chuyển nhượng Chứng chỉ tiền gửi theo quy định của pháp luật

 

Đặc tính sản phẩm
Đặc tính sản phẩm

☑ Loại tiền: VNĐ

☑ Mệnh giá phát hành: Không thấp hơn 10.000.000 VNĐ (mười triệu đồng) và phải là bội số của 1.000.000 VNĐ (một triệu đồng)

☑ Kỳ hạn: 24 tháng

☑ Lãi suất: 6,5%/năm

☑ VIB cam kết mua lại Chứng chỉ tiền gửi khách hàng đã nắm giữ sau tối thiểu 6 tháng kể từ ngày phát hành (ngày mua)

☑ Có thể dùng để cầm cố vay ra theo sản phẩm cầm cố giấy tờ có giá của VIB hoặc dùng để cầm cố thế chấp cho các khoản vay tại tổ chức tín dụng khác (nếu được chấp nhận)

Cách thức đăng ký
Cách thức đăng ký

          Hồ sơ đăng ký bao gồm:

  • Giấy đăng ký mua Chứng chỉ tiền gửi
  • Giấy tờ tùy thân và Giấy ủy quyền (trong trường hợp người giao dịch không phải là người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp siêu nhỏ)
Bắt đầu
Bắt đầu

Bạn đã sẵn sàng đăng ký hay vẫn muốn trao đổi với chuyên viên của VIB

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ