Biểu lãi suất
Biểu lãi suất

Điểm nổi bật

  1. Cộng thêm lãi suất đến 0,1% khi đăng ký gửi tiết kiệm trực tuyến
  2. Lãi suất niêm yết được tính trên cơ sở 1 năm tương đương 365 ngày

 

Từ 100 triệu VNĐ đến dưới 1 tỷ VNĐ

Kỳ hạn
(tháng)

Lãi suất thông thường
(%/năm)

Lãi suất nhân đôi quy đổi
(%/năm)

6

6.50

7.58

7

6.70

7.66

8

6.70

7.54

9

6.80

7.56

10

6.80

7.48

11

6.80

7.42

15

7.30

7.79

18

7.40

7.81

24

7.50

7.81

36

7.60

7.81

 

Từ 1 tỷ VNĐ

Kỳ hạn
(tháng)

Lãi suất thông thường
(%/năm)

Lãi suất nhân đôi quy đổi
(%/năm)

6

6.50

7.58

7

6.70

7.66

8

6.70

7.54

9

6.80

7.56

10

6.80

7.48

11

6.80

7.42

15

7.30

7.79

18

7.40

7.81

24

7.50

7.81

36

7.60

7.81

 

Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây

Cách thức đăng ký
Cách thức đăng ký

Tiết kiệm tại quầy

  • CMND/ Hộ chiếu của khách hàng.
  • Giấy  đăng ký mở tài khoản tiết kiệm theo mẫu của VIB.

Tiết kiệm điện tử

Đối với khách hàng sử dụng máy tính

Đăng nhập vào Ngân hàng điện tử để gửi tiết kiệm trực tuyến

Đăng nhập Ngân hàng điện tử

 

Đối với khách hàng sử dụng điện thoại

Tải và sử dụng ứng dụng MyVIB - Ngân hàng di động để đăng ký

 

Bắt đầu đăng ký

Tiết kiệm lãi suất nhân đôi

Nhập các thông tin về bạn

Họ và tên Nhập họ và tên
Nhập địa chỉ e-mail Nhập địa chỉ e-mail
Nhập số điện thoại Nhập số điện thoại
Thông tin liên hệ trực tiếp
Gọi cho VIB 1800 8180
Đăng ký trực tiếp tại chi nhánh của VIB

Tất cả thông tin bạn cung cấp sẽ được VIB lưu trữ và giữ bí mật. Chúng tôi không bán, cho thuê danh sách và thông tin khách hàng cho các công ty khác

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ