Favorites Clear all
Lợi ích
Lợi ích

Cơ hội đầu tư và tăng trưởng tài sản hiệu quả với 6 quỹ đầu tư

 

Hỗ trợ tài chính 100% số tiền bảo hiểm và chi trả toàn bộ kết quả đầu tư (*)

  (*)Trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn (TTTBVV).

Linh hoạt lập kế hoạch đầu tư và đóng phí

 

Điều kiện
Điều kiện

Độ tuổi tham gia

18-60 tuổi

Thời hạn hợp đồng

đến tuổi 80 của Người được bảo hiểm

Thời hạn đóng phí

đến tuổi 80 của Người được bảo hiểm và linh hoạt từ năm thứ 6 

Phí bảo hiểm tối thiểu/hợp đồng

10 triệu đồng/năm

Minh họa quyền lợi bảo hiểm
Minh họa quyền lợi bảo hiểm

 

Sample Image
Sample Image
Những điều cần biết
Những điều cần biết

Vui lòng tham khảo thêm thông tin Đặc tính sản phẩm; Quy tắc, điều khoản sản phẩm và miễn trách tại đây.

Bắt đầu
Bắt đầu

Bạn đã sẵn sàng đăng ký hay vẫn muốn trao đổi với chuyên viên của VIB

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ