Favorites Clear all
Lợi ích
Lợi ích

Được bảo lãnh chi phí điều trị do tai nạn 24/7

 

Được bảo vệ tài chính trước các rủi ro do tai nạn

 

Nhận quyền lợi "quà đáo hạn" lên tới 100% phí bảo hiểm đã đóng

 

Điều kiện tham gia
Điều kiện tham gia

Độ tuổi tham gia

6 tháng - 65 tuổi

Thời hạn hợp đồng

5 năm, 10 năm hoặc 15 năm (tối đa đến 70 tuổi)

Phí bảo hiểm tối thiểu/hợp đồng

Từ 4 triệu/năm hoặc 2,2 triệu/nửa năm
hoặc 1,2 triệu/quý hoặc 750.000VNĐ/tháng

Thời hạn đóng phí

Tương tự thời hạn hợp đồng

Minh họa quyền lợi bảo hiểm
Minh họa quyền lợi bảo hiểm

 

Sample Image
Sample Image
Những điều cần biết
Những điều cần biết

Vui lòng tham khảo thêm thông tin Đặc tính sản phẩm; Quy tắc, điều khoản sản phẩm và miễn trách tại đây.

Bắt đầu
Bắt đầu

Bạn đã sẵn sàng đăng ký hay vẫn muốn trao đổi với chuyên viên của VIB

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ