Gói Sản Phẩm Trả Lương | Ngân Hàng VIB

Actions

Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions

Danh mục sản phẩm của ngân hàng VIB

Actions
Lợi ích sản phẩm
Lợi ích sản phẩm

Ưu đãi cho tổ chức trả lương

Miễn toàn bộ phí trả lương tới người nhận lương có tài khoản thanh toán tại VIB.

Ưu đãi cho CBNV

Miễn phí chuyển tiền qua Internet BankingMyVIB, phí rút tiền tại các ATM của ngân hàng nội địa và phí quản lý tài khoản thanh toán, miễn phí phát hành và duy trì thẻ, miễn phí nhận tin nhắn thông báo số dư TKTT tự động, cơ hội vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm với lãi suất ưu đãi.

Đặc tính sản phẩm
Đặc tính sản phẩm

Tham gia gói SP trả lương của VIB, bạn sẽ được cung cấp cùng lúc 4 sản phẩm:

  1.  Tài khoản thanh toán - nhận lương
  2. Thẻ ghi nợ nội địa VIB Values
     
  3. Dịch vụ SMS Banking
     
  4. Dịch vụ Internet Banking

Ưu đãi cho khách hàng (*)

Khách hàng là CBNV sẽ có cơ hội vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm ưu đãi giảm 1%/năm lãi suất trong suốt thời gian vay và miễn phí trả nợ trước hạn kể từ năm thứ 3 của khoản vay.

(*) Ưu đãi áp dụng cho KH đang nhận lương qua TKTT-nhận lương qua VIB từ 6 tháng, lương bình quân đạt từ 5 triệu đồng/tháng trở lên.

Cách thức đăng ký gói sản phẩm trả lương
Cách thức đăng ký gói sản phẩm trả lương

Đối với tổ chức đã mở tài khoản thanh toán tại VIB

Hợp đồng cung cấp dịch vụ với VIB.

Danh sách CBNV mở TKTT-nhận lương và phát hành thẻ ghi nợ nội địa VIB Values.

Ủy nhiệm chi và danh sách cán bộ nhân viên cần chi trả lương (file mềm và bản cứng).

Đối với tổ chức chưa mở tài khoản thanh toán tại VIB

Hồ sơ mở TKTT cho tổ chức (theo quy định của VIB)

Hợp đồng cung cấp dịch vụ với VIB

Danh sách CBNV mở tài TKTT - nhận lương và phát hành thẻ ghi nợ nội địa VIB Values

Ủy nhiệm chi và danh sách CBNV cần chi trả lương (file mềm và bản cứng)

Bắt đầu
Bắt đầu

Bạn đã sẵn sàng đăng ký hay vẫn muốn trao đổi với chuyên viên của VIB

Hướng dẫn dành cho khách hàng

Actions

Những thông tin bạn cần biết

Actions
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ