Các Loại Tài Khoản Ngân Hàng: Gửi Tiết Kiệm & Giao Dịch | VIB

Actions

Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions

Danh mục sản phẩm của ngân hàng VIB

Actions
Biểu lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất bậc thang
Biểu lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất bậc thang
Kỳ hạn

1
tuần

2
tuần

3
tuần

1
tháng

2
tháng

3
tháng

6
tháng

7
tháng

8
tháng

9
tháng

10
tháng

11
tháng

12
tháng*

13
tháng*
15
tháng

18
tháng

24
tháng

36
tháng

<200 triệu 0.7% 0.7% 0.7% 5.0% 5.0% 5.1% 6.0% 6.0% 6.0% 6.3% 6.3% 6.3% 7.9% 7.9% 6.8% 6.8% 7.3% 7.3%
1.0%200 triệu - < 1 tỷ

0.8%

0.8%

0.8%

5.1%

5.1%

5.2%

6.1%

6.1%

6.1%

6.4%

6.4%

6.4%

7.9%

7.9% 6.9%

6.9%

7.3%

7.35%


1 tỷ - < 3 tỷ

0.9%

0.9%

0.9%

5.2%

5.2%

5.3%

6.2%

6.2%

6.2%

6.5%

6.5%

6.5%

7.9%

7.9% 7.0%

7.0%

7.3%

7.40%

≥ 5>= 3 tỷ

1.0%

1.0%

1.0%

5.3%

5.3%

5.4%

6.3%

6.3%

6.3%

6.6%

6.6%

6.6%

7.9%

7.9% 7.1%

7.1%

7.3%

7.45%


Lưu ý:

- Lãi suất  huy động tiền VND kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng của các sản phẩm “Tiết kiệm có kỳ hạn” , “Tiết kiệm lũy tiến” , “Tiền gửi rút gốc linh hoạt” chỉ áp dụng với những khoản tiền gửi đạt một trong các  điều kiện sau:

  • Khoản tiền gửi mới có số dư từ 200 tỷ trở lên (thực hiện giao dịch mở mới tài khoản tiết kiệm trên hệ thống).
  • Khoản tiền kỳ hạn 12 tháng đến hạn và hệ thống tự động chuyển tiếp gốc hoặc (gốc +lãi) gửi thêm 01 kỳ hạn nữa.

- Trường hợp khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn rút trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn tương ứng với loại tiền gửi của khách hàng.

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ