Bạn đã đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử thành công

Vui lòng đổi mật khẩu sau khi bạn đăng nhập lần đầu
và trải nghiệm các tính năng tiện ích của dịch vụ

Để sử dụng trên thiết bị di động, bạn có thể tải phiên bản MyVIB xuống
từ các kho ứng dụng Apple và Google Play

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ