Cảm ơn bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử
Thông tin đăng ký của bạn đã được gửi đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng của VIB!

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất để hoàn thiện đơn đăng ký.

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ