3 bước đơn giản để hoàn thành yêu cầu đăng ký của bạn
1. Xác thực thông tin
Cung cấp thông tin liên lạc chính xác
10 giây
2. Chọn Tên đăng nhập
Chọn tên đăng nhập mà bạn dễ nhớ nhất
5 - 10 giây
3. Đăng nhập và sử dụng dịch vụ
Bạn chỉ cần đăng nhập và trải nghiệm
5 - 10 giây
Xác thực thông tin
Đăng ký
Tên đăng nhập bao gồm 6 -20 ký tự, bao gồm ký tự số hoặc chữ, phân biệt chữ hoa chữ thường, không bao gồm ký tự đặc biệt

Hoàn thành

0%

Bạn đã đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử. Vui lòng đăng nhập để sử dụng các tính năng tiện ích của dịch vụ

Bạn chưa phải là Khách hàng của VIB. Vui lòng mở tài khoản trực tuyến để sử dụng các dịch vụ tiện ích của VIB

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ