Đăng ký Ngân hàng điện tử

3 bước đơn giản để hoàn thành yêu cầu đăng ký của bạn

1. Xác thực thông tin

2. Chọn Tên đăng nhập

3. Đăng nhập và sử dụng dịch vụ

Xác thực thông tin

Vui lòng cung cấp thông tin dưới đây

Đăng ký

Vui lòng lựa chọn tên đăng nhập mong muốn để hoàn thiện yêu cầu đăng ký của bạn
Tên đăng nhập sẽ được sử dụng để đăng nhập dịch vụ Internet Banking và MyVIB

Tên đăng nhập bao gồm 6 -20 ký tự, bao gồm ký tự số hoặc chữ, phân biệt chữ hoa chữ thường, không bao gồm ký tự đặc biệt

Hoàn thành

0%

Bạn đã đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử. Vui lòng đăng nhập để sử dụng các tính năng tiện ích của dịch vụ

Bạn chưa phải là Khách hàng của VIB. Vui lòng mở tài khoản trực tuyến để sử dụng các dịch vụ tiện ích của VIB

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ