Hỗ Trợ - Khách Hàng Cá Nhân | Ngân Hàng VIB

Actions

Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions

Biểu phí & tài liệu

Biểu phí dịch vụ

Mẫu đơn đăng ký

Hướng dẫn sử dụng

Khác

Tỷ giá ngoại tệ
Nếu tôi có
Tôi sẽ được
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 22.670,00 22.690,00 22.760,00
EUR 27.694,00 27.805,00 28.199,00
JPY 208,94 210,84 214,77
AUD 17.477,00 17.636,00 17.949,00
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ