Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Favorites Clear all
Biểu lãi suất cơ sở
Biểu lãi suất cơ sở

(Ban hành theo NQ UBG số 201731 ngày 01/01/2018 về Cơ chế xác định lãi suất cho vay, có hiệu lực từ 01/01/2018 hoặc đến khi có thông báo khác của VIB)

Lãi suất

%/ năm

Lãi suất cơ sở

8,4%/năm

 

 

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ