Favorites Clear all
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
(Dành cho Khách hàng CBA chi nhánh Hồ Chí Minh chuyển giao sang VIB)
Họ và tên
CMND/Hộ chiếu
Số điện thoại
Địa chỉ email
Tên đăng nhập
Số tài khoản tại VIB
Địa chỉ liên hệ
Đăng ký nhận mật khẩu và mã xác thực giao dịch (OTP)
Lưu ý:
  • Các KH ở nước ngoài hoặc không dùng số điện thoại Việt Nam: vui lòng lựa chọn hình thức nhận mật khẩu đăng nhập dịch vụ và mã xác thực OTP qua địa chỉ email
  • Tên đăng nhập do Khách hàng tự lựa chọn, bao gồm 6 -20 ký tự, bao gồm ký tự số hoặc chữ, phân biệt chữ hoa chữ thường, không bao gồm ký tự đặc biệt