Favorites Clear all

Biểu phí & tài liệu

Biểu phí dịch vụ

Mẫu đơn đăng ký

Hướng dẫn sử dụng

Khác

Tỷ giá ngoại tệ
Nếu tôi có
Tôi sẽ được
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 23.125,00 23.145,00 23.255,00
EUR 26.278,00 26.384,00 26.704,00
JPY 206,15 208,03 211,10
AUD 16.358,00 16.507,00 16.737,00
Điểm ATM và Chi nhánh

Điểm ATM và Chi nhánh

Map in here