Biểu phí & tài liệu

Biểu phí dịch vụ

Mẫu đơn đăng ký

Hướng dẫn sử dụng

Khác

Tỷ giá ngoại tệ
Nếu tôi có
Tôi sẽ được
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 22.705,00 22.725,00 22.795,00
EUR 27.637,00 27.748,00 28.091,00
JPY 211,21 213,13 216,71
AUD 17.262,00 17.419,00 17.697,00
Điểm ATM và Chi nhánh

Điểm ATM và Chi nhánh

Map in here