Cảm ơn bạn đã giao dịch với Ngân hàng

Tài khoản thanh toán

Tài khoản thanh toán của bạn đã được tạo thành công.
Thông tin chi tiết tài khoản đã được gửi về địa chỉ email của bạn.
Đơn đăng ký có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký mở tài khoản.
Bạn vui lòng đến chi nhánh VIB đã chọn để hoàn tất thủ tục kích hoạt tài khoản. Tìm chi nhánh VIB.

Đơn mở tài khoản số
Số tài khoản
Tên tài khoản
Loại tài khoản
Tài khoản thanh toán
Số dư tối thiểu
Số tiền gửi
Loại tiền
Vui lòng chuẩn bị 01 bản sao CMND hoặc Hộ chiếu khi bạn tới chi nhánh
của VIB để xác thực thông tin mở tài khoản
Bạn muốn gửi thông tin mở tài khoản tới người khác?
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ