Hoàn thành 10% - Bước 2/4

0%

10%

100%
  100% bảo mật

Thông tin cá nhân

Vui lòng cung cấp thông tin cá nhân của bạn
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Thông tin tài khoản

Loại tài khoản: Tài khoản thanh toán - Số dư tối thiểu yêu cầu: 200,000 đồng

Đăng ký mở thẻ thanh toán

Hoàn tiền 3% trên giao dịch cuối tuần

Hoàn tiền đến 5% trên mọi giao dịch

Rút tiền nhanh chóng mọi lúc mọi nơi

Bạn muốn so sánh các loại thẻ thanh toán VIB vui lòng xem tại đây

Bảng so sánh thẻ thanh toán của VIB

Bảng so sánh thẻ thanh toán của VIB

Thẻ thanh toán nội địa VIB Values

Rút tiền nhanh chóng mọi lúc mọi nơi

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Classic

Hoàn tiền 3% trên giao dịch cuối tuần

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Platinum

Hoàn tiền đến 5% trên mọi giao dịch

Phí phát hành

50,000 đồng

Miễn phí

Miễn phí

Phí thường niên từ năm thứ 2

50,000 đồng

Miễn phí* hoặc 149,000 đồng

Miễn phí* hoặc 249,000 đồng

Chi tiêu và rút tiền mặt

Tại Việt Nam

Tại Việt Nam & nước ngoài

Tại Việt Nam & nước ngoài

Hoàn tiền chi tiêu

Không áp dụng

Hoàn tiền 3% cho giao dịch cuối tuần tại siêu thị và nhà hàng.
Tối đa 300,000/tháng

Hoàn tiền 5% cho giao dịch cuối tuần tại siêu thị và nhà hàng.
Hoàn tiền 0.25% cho các giao dịch khác và mọi giao dịch trong tuần.
Tối đa 500,000/tháng

Thông báo giao dịch qua SMS

Phí rút tiền mặt tại ATM (VND)

Cùng hệ thống: Miễn phí
Khác hệ thống: Miễn phí* hoặc 3,300đ/giao dịch

Cùng hệ thống: Miễn phí
Khác hệ thống: Miễn phí* hoặc 10,000đ/giao dịch

Cùng hệ thống: Miễn phí
Khác hệ thống: Miễn phí* hoặc 10,000đ/giao dịch

Phí quản lý giao dịch ngoại tệ

Không áp dụng

4% (tối thiểu 10,000đ/lần)

3% (tối thiểu 10,000đ/lần)

Thẻ thanh toán nội địa VIB Values

Rút tiền nhanh chóng mọi lúc mọi nơi

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Classic

Hoàn tiền 3% trên giao dịch cuối tuần

Phí phát hành

50,000 đồng

Miễn phí

Phí thường niên từ năm thứ 2

50,000 đồng

Miễn phí* hoặc 149,000 đồng

Chi tiêu và rút tiền mặt

Tại Việt Nam

Tại Việt Nam & nước ngoài

Hoàn tiền chi tiêu

Không áp dụng

Hoàn tiền 3% cho giao dịch cuối tuần tại siêu thị và nhà hàng.
Tối đa 300,000/tháng

Thông báo giao dịch qua SMS

Phí rút tiền mặt tại ATM (VND)

Cùng hệ thống: Miễn phí
Khác hệ thống: Miễn phí* hoặc 3,300đ/giao dịch

Cùng hệ thống: Miễn phí
Khác hệ thống: Miễn phí* hoặc 10,000đ/giao dịch

Phí quản lý giao dịch ngoại tệ

Không áp dụng

4% (tối thiểu 10,000đ/lần)

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Classic

Hoàn tiền 3% trên giao dịch cuối tuần

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Platinum

Hoàn tiền đến 5% trên mọi giao dịch

Phí phát hành

Miễn phí

Miễn phí

Phí thường niên từ năm thứ 2

Miễn phí* hoặc 149,000 đồng

Miễn phí* hoặc 249,000 đồng

Chi tiêu và rút tiền mặt

Tại Việt Nam & nước ngoài

Tại Việt Nam & nước ngoài

Hoàn tiền chi tiêu

Hoàn tiền 3% cho giao dịch cuối tuần tại siêu thị và nhà hàng.
Tối đa 300,000/tháng

Hoàn tiền 5% cho giao dịch cuối tuần tại siêu thị và nhà hàng.
Hoàn tiền 0.25% cho các giao dịch khác và mọi giao dịch trong tuần.
Tối đa 500,000/tháng

Thông báo giao dịch qua SMS

Phí rút tiền mặt tại ATM (VND)

Cùng hệ thống: Miễn phí
Khác hệ thống: Miễn phí* hoặc 10,000đ/giao dịch

Cùng hệ thống: Miễn phí
Khác hệ thống: Miễn phí* hoặc 10,000đ/giao dịch

Phí quản lý giao dịch ngoại tệ

4% (tối thiểu 10,000đ/lần)

3% (tối thiểu 10,000đ/lần)

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Platinum

Hoàn tiền đến 5% trên mọi giao dịch

Thẻ thanh toán nội địa VIB Values

Rút tiền nhanh chóng mọi lúc mọi nơi

Phí phát hành

Miễn phí

50,000 đồng

Phí thường niên từ năm thứ 2

Miễn phí* hoặc 249,000 đồng

50,000 đồng

Chi tiêu và rút tiền mặt

Tại Việt Nam & nước ngoài

Tại Việt Nam

Hoàn tiền chi tiêu

Hoàn tiền 5% cho giao dịch cuối tuần tại siêu thị và nhà hàng.
Hoàn tiền 0.25% cho các giao dịch khác và mọi giao dịch trong tuần.
Tối đa 500,000/tháng

Không áp dụng

Thông báo giao dịch qua SMS

Phí rút tiền mặt tại ATM (VND)

Cùng hệ thống: Miễn phí
Khác hệ thống: Miễn phí* hoặc 10,000đ/giao dịch

Cùng hệ thống: Miễn phí
Khác hệ thống: Miễn phí* hoặc 3,300đ/giao dịch

Phí quản lý giao dịch ngoại tệ

3% (tối thiểu 10,000đ/lần)

Không áp dụng

* Miễn phí với điều kiện áp dụng


Đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử

Để dễ dàng quản lý tài khoản mọi lúc mọi nơi trên máy tính và ứng dụng điện thoại (MyVIB) hoàn toàn miễn phí
xxx Tên đăng nhập bao gồm 6 -20 ký tự, bao gồm ký tự số hoặc chữ, phân biệt chữ hoa chữ thường, không bao gồm ký tự đặc biệt
Đăng ký dịch vụ thông báo tin nhắn (SMS Banking)
Nhận tin nhắn thông báo thay đổi số dư tài khoản và giao dịch qua số điện thoại đã đăng ký. Phí dịch vụ 11.000 VND/Tháng
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ