Hoàn thành 10%

0%

10%

100%
1 Vui lòng cung cấp thông tin cá nhân của bạn
Thông tin cá nhân
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Đăng ký mở thẻ thanh toán (ATM) So sánh thẻ
VIB Classic

Hoàn tiền 3% trên giao dịch cuối tuần

VIB Platinum

Hoàn tiền đến 5% trên mọi giao dịch

VIB Values

Rút tiền nhanh chóng mọi lúc mọi nơi

Bảng so sánh thẻ thanh toán của VIB

Bảng so sánh thẻ thanh toán của VIB

Thẻ thanh toán nội địa VIB Values

Rút tiền nhanh chóng mọi lúc mọi nơi

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Classic

Hoàn tiền 3% trên giao dịch cuối tuần

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Platinum

Hoàn tiền đến 5% trên mọi giao dịch

Phí phát hành

50,000 đồng

Miễn phí

Miễn phí

Phí thường niên từ năm thứ 2

50,000 đồng

Miễn phí* hoặc 149,000 đồng

Miễn phí* hoặc 249,000 đồng

Chi tiêu và rút tiền mặt

Tại Việt Nam

Tại Việt Nam & nước ngoài

Tại Việt Nam & nước ngoài

Hoàn tiền chi tiêu

Không áp dụng

Hoàn tiền 3% cho giao dịch cuối tuần tại siêu thị và nhà hàng.
Tối đa 300,000/tháng

Hoàn tiền 5% cho giao dịch cuối tuần tại siêu thị và nhà hàng.
Hoàn tiền 0.25% cho các giao dịch khác và mọi giao dịch trong tuần.
Tối đa 500,000/tháng

Thông báo giao dịch qua SMS

Phí rút tiền mặt tại ATM (VND)

Cùng hệ thống: Miễn phí
Khác hệ thống: Miễn phí* hoặc 3,300đ/giao dịch

Cùng hệ thống: Miễn phí
Khác hệ thống: Miễn phí* hoặc 10,000đ/giao dịch

Cùng hệ thống: Miễn phí
Khác hệ thống: Miễn phí* hoặc 10,000đ/giao dịch

Phí quản lý giao dịch ngoại tệ

Không áp dụng

4% (tối thiểu 10,000đ/lần)

3% (tối thiểu 10,000đ/lần)

Thẻ thanh toán nội địa VIB Values

Rút tiền nhanh chóng mọi lúc mọi nơi

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Classic

Hoàn tiền 3% trên giao dịch cuối tuần

Phí phát hành

50,000 đồng

Miễn phí

Phí thường niên từ năm thứ 2

50,000 đồng

Miễn phí* hoặc 149,000 đồng

Chi tiêu và rút tiền mặt

Tại Việt Nam

Tại Việt Nam & nước ngoài

Hoàn tiền chi tiêu

Không áp dụng

Hoàn tiền 3% cho giao dịch cuối tuần tại siêu thị và nhà hàng.
Tối đa 300,000/tháng

Thông báo giao dịch qua SMS

Phí rút tiền mặt tại ATM (VND)

Cùng hệ thống: Miễn phí
Khác hệ thống: Miễn phí* hoặc 3,300đ/giao dịch

Cùng hệ thống: Miễn phí
Khác hệ thống: Miễn phí* hoặc 10,000đ/giao dịch

Phí quản lý giao dịch ngoại tệ

Không áp dụng

4% (tối thiểu 10,000đ/lần)

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Classic

Hoàn tiền 3% trên giao dịch cuối tuần

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Platinum

Hoàn tiền đến 5% trên mọi giao dịch

Phí phát hành

Miễn phí

Miễn phí

Phí thường niên từ năm thứ 2

Miễn phí* hoặc 149,000 đồng

Miễn phí* hoặc 249,000 đồng

Chi tiêu và rút tiền mặt

Tại Việt Nam & nước ngoài

Tại Việt Nam & nước ngoài

Hoàn tiền chi tiêu

Hoàn tiền 3% cho giao dịch cuối tuần tại siêu thị và nhà hàng.
Tối đa 300,000/tháng

Hoàn tiền 5% cho giao dịch cuối tuần tại siêu thị và nhà hàng.
Hoàn tiền 0.25% cho các giao dịch khác và mọi giao dịch trong tuần.
Tối đa 500,000/tháng

Thông báo giao dịch qua SMS

Phí rút tiền mặt tại ATM (VND)

Cùng hệ thống: Miễn phí
Khác hệ thống: Miễn phí* hoặc 10,000đ/giao dịch

Cùng hệ thống: Miễn phí
Khác hệ thống: Miễn phí* hoặc 10,000đ/giao dịch

Phí quản lý giao dịch ngoại tệ

4% (tối thiểu 10,000đ/lần)

3% (tối thiểu 10,000đ/lần)

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Platinum

Hoàn tiền đến 5% trên mọi giao dịch

Thẻ thanh toán nội địa VIB Values

Rút tiền nhanh chóng mọi lúc mọi nơi

Phí phát hành

Miễn phí

50,000 đồng

Phí thường niên từ năm thứ 2

Miễn phí* hoặc 249,000 đồng

50,000 đồng

Chi tiêu và rút tiền mặt

Tại Việt Nam & nước ngoài

Tại Việt Nam

Hoàn tiền chi tiêu

Hoàn tiền 5% cho giao dịch cuối tuần tại siêu thị và nhà hàng.
Hoàn tiền 0.25% cho các giao dịch khác và mọi giao dịch trong tuần.
Tối đa 500,000/tháng

Không áp dụng

Thông báo giao dịch qua SMS

Phí rút tiền mặt tại ATM (VND)

Cùng hệ thống: Miễn phí
Khác hệ thống: Miễn phí* hoặc 10,000đ/giao dịch

Cùng hệ thống: Miễn phí
Khác hệ thống: Miễn phí* hoặc 3,300đ/giao dịch

Phí quản lý giao dịch ngoại tệ

3% (tối thiểu 10,000đ/lần)

Không áp dụng

* Miễn phí với điều kiện áp dụng
Đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử
xxx
Tên đăng nhập bao gồm 6 -20 ký tự, bao gồm ký tự số hoặc chữ, phân biệt chữ hoa chữ thường, không bao gồm ký tự đặc biệt
Đăng ký dịch vụ thông báo tin nhắn (SMS Banking)
Nhận tin nhắn thông báo thay đổi số dư tài khoản và giao dịch qua số điện thoại đã đăng ký. Phí dịch vụ 11.000 VND/Tháng
2 Xem lại thông tin đã đăng ký và xác nhận bên dưới
Thông tin tài khoản yêu cầu
Loại tài khoản
Tài khoản thanh toán
Số dư tối thiểu
200,000 đồng
Thông tin liên lạc
Họ và tên
Email
Số điện thoại
Thông tin cá nhân
CMND Sửa
Chưa nhập
Ngày cấp Sửa
Chưa nhập
Nơi cấp Sửa
Chưa nhập
Ngày sinh Sửa
Chưa nhập
Nguyên quán Sửa
Chưa chọn
Quốc tịch Sửa
Chưa chọn
Nghề nghiệp Sửa
Chưa chọn
Chức vụ Sửa
Chưa nhập
Hộ khẩu thường trú Sửa
Chưa nhập
Địa chỉ hiện tại Sửa
Chưa nhập
Đăng ký mở thẻ thanh toán ATM
Loại thẻ thanh toán Sửa
IDCPLATINUM
Tên in trên thẻ Sửa
Đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử và thông báo tin nhắn
Tên đăng nhập Sửa
Chưa nhập
Đăng ký dịch vụ thông báo tin nhắn (SMS Banking) Sửa
Đã đăng ký
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ