Hoàn thành 80% - Bước 3/4

0%

80%

100%

Xác thực Khách hàng

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước chúng tôi phải xác thực thông tin trước khi kích hoạt tài khoản của bạn
Chọn phương thức xác thực thông tin
Chuẩn bị
CMND/Hộ chiếu
Nhân viên VIB
đến gặp bạn
Hoàn tất

Bạn vui lòng chỉ nhập địa chỉ gặp nhân viên VIB trong khu vực nội thành Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh.

Chuẩn bị
CMND/Hộ chiếu
Xác thực thông tin
tại ngân hàng
Hoàn tất
Bạn có thể in Đơn mở tài khoản sau khi gửi yêu cầu tới VIB và xuất trình kèm theo CMND/Hộ chiếu tại chi nhánh để được nhanh chóng kích hoạt tài khoản
Chi nhánh mở
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ