Hoàn thành 80%

0%

80%

100%
Chọn phương thức xác thực thông tin
Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước chúng tôi phải xác thực thông tin trước khi kích hoạt tài khoản của bạn
Chuẩn bị
CMND/Hộ chiếu
Nhân viên VIB
đến gặp bạn
Hoàn tất

Chỉ khu vực Hà Nội và Tp. HCM

Chuẩn bị
CMND/Hộ chiếu
Xác thực thông tin
tại ngân hàng
Hoàn tất

 

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ