Nhận tiền bằng mã số chuyển khoản
Giao dịch chuyển tiền thành công

Gợi ý cho bạn

Mở thẻ tín dụng

Hoàn tiền 2 triệu đồng cho chi tiêu từ 7 triệu đồng trong 37 ngày đầu mở thẻ VIB Happy Drive

Vay mua nhà

Lãi suất từ 8,5%/năm

với hạn mức vay lên tới 80% giá trị bất động sản

Vay mua xe

Lãi suất từ 7,99%/năm

với hạn mức vay lên tới 80% giá trị xe