Favorites Clear all
Hệ thống đang xử lý yêu cầu.
Bạn vui lòng đợi trong giây lát

Nhận tiền mặt tại chi nhánh của VIB

Chuẩn bị CMND/Hộ chiếu

Xuất trình tại chi nhánh VIB

Nhận tiền mặt

Giao dịch chuyển tiền chỉ có hiệu lực trong vòng 07 ngày. Bạn vui lòng đến chi nhánh VIB gần nhất, cung cấp mã nhận tiền và mã xác nhận để nhận tiền.

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ