Thư Tín Dụng Xuất Khẩu | Ngân Hàng VIB

Actions

Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions

Danh mục sản phẩm của ngân hàng VIB

Actions
Lợi ích
Lợi ích

Linh hoạt cho vay trước và sau giao hàng

 

Tỷ lệ tài trợ cao

 

Theo dõi hành trình vận chuyển của hàng hoá và chứng từ

 

Đặc tính sản phẩm
Đặc tính sản phẩm
  • Tư vấn khách hàng lập bộ chứng từ xuất khẩu theo các điều kiện của L/C, kiểm tra bộ chứng từ và gửi tới ngân hàng phát hành yêu cầu thanh toán
  • VIB nhận L/C xuất khẩu từ ngân hàng phát hành và thông báo L/C tới khách hàng.
Bắt đầu
Bắt đầu

Bạn đã sẵn sàng đăng ký hay vẫn muốn trao đổi với chuyên viên của VIB

Công cụ ước tính khoản vay

Actions

Những thông tin bạn cần biết

Actions
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ