Cho Vay Tài Trợ Xuất Khẩu | Ngân Hàng VIB

Actions

Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions

Danh mục sản phẩm của ngân hàng VIB

Actions
Lợi ích
Lợi ích

Tận dụng các cơ hội kinh doanh, đáp ứng kịp thời và đầy đủ nhu cầu vốn lưu động.

 

Thời gian vay và trả nợ gốc, lãi linh hoạt phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh với lãi suất vay cạnh tranh.

 

Được VIB tư vấn các giải pháp tài chính phù hợp nhất với nhu cầu của doanh nghiệp.

 

Đặc tính sản phẩm
Đặc tính sản phẩm
  • Kỳ tính và trả lãi: linh hoạt.
  • Mục đích tài trợ phục vụ hợp đồng xuất khẩu, tài trợ khi đã có LC,...nhằm bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cho khách hàng.
  • Mức tài trợ theo nhu cầu vay của khách hàng.
  • Phương thức cho vay: từng lần, hạn mức.
  • Thời hạn vay: tối đa 12 tháng, phù hợp chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Bắt đầu
Bắt đầu

Bạn đã sẵn sàng đăng ký hay vẫn muốn trao đổi với chuyên viên của VIB

Công cụ ước tính khoản vay

Actions

Những thông tin bạn cần biết

Actions
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ