Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions
Lợi ích sản phẩm
Lợi ích sản phẩm

Chủ động và linh hoạt thời gian gửi tiền

 

Hưởng lãi suất hấp dẫn nhất 5,5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 1- 5 tháng từ 01/07 – 30/07/2016

 

Tiết kiệm nguồn lực và chi phí

 

Tối ưu hóa nguồn vốn nhàn rỗi, an toàn và tiện lợi qua kênh điện tử hiện đại

 

Đặc tính sản phẩm
Đặc tính sản phẩm
  • Đặt tiền gửi có kỳ hạn
  • Tất toán hợp đồng tiền gửi trước hạn
  • Truy vấn nội dung từng Hợp đồng tiền gửi mở mới và tất toán trước hạn
  • In Hợp đồng tiền gửi online
Bắt đầu
Bắt đầu

Bạn đã sẵn sàng đăng ký hay vẫn muốn trao đổi với chuyên viên của VIB

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ