Ngân Hàng Điện Tử | Ngân Hàng VIB

Actions

Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions

Danh mục sản phẩm của ngân hàng VIB

Actions
Lợi ích
Lợi ích

Tiếp cận các dịch vụ của ngân hàng mọi lúc, mọi nơi

 

Bảo mật, an toàn

 

Hệ thống nhắc lịch tự động giảm thiểu rủi ro bị quá hạn giao dịch

 

Đặc tính sản phẩm
Đặc tính sản phẩm
  • Hình thức đa dạng: gói truy vấn và gói tài chính
  • Quản lý tài khoản thông minh: truy vấn giao dịch, sao kê, in giấy báo Nợ/báo Có, cài đặt quyền truy cập với từng tài khoản
  • Thanh toán hiệu quả: trong hệ thống VIB, trong nước và quốc tế, thanh toán theo lô (lương, hoa hồng đại lý…), chủ động lựa chọn hạn mức giao dịch và cơ chế phê duyệt
Bắt đầu
Bắt đầu

Bạn đã sẵn sàng đăng ký hay vẫn muốn trao đổi với chuyên viên của VIB

Hướng dẫn dành cho khách hàng vay

Actions

Những thông tin bạn cần biết

Actions
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ