Chuyển Tiền Quốc Tế | Ngân Hàng VIB

Actions

Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions

Danh mục sản phẩm của ngân hàng VIB

Actions
Lợi ích
Lợi ích

Được tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ chuyển tiền

 

Tăng uy tín thanh toán, đảm bảo người thụ hưởng nhận được tiền nhanh nhất

 

Được mua ngoại tệ để thanh toán với tỷ giá cạnh tranh

 

Đặc tính sản phẩm
Đặc tính sản phẩm
  • Dịch vụ linh hoạt: cho phép người thụ hưởng nhận đúng số tiền chuyển, không bị trừ phí bởi Ngân hàng trung gian hoặc Ngân hàng của người thụ hưởng
  • Hình thức chuyển tiền: chuyển tiền đi và nhận tiền đến quốc tế
  • Khách hàng chuyển tiền biết trước chính xác số tiền người thụ hưởng sẽ nhận được sau khi trừ các khoản phí
  • Kênh thanh toán đa dạng: thanh toán tại quầy, giao dịch qua Fax/Scan/Email, thanh toán trực tuyến
Bắt đầu
Bắt đầu

Bạn đã sẵn sàng đăng ký hay vẫn muốn trao đổi với chuyên viên của VIB

Những thông tin bạn cần biết

Actions

Hướng dẫn dành cho khách hàng vay

Actions
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ