• Về chúng tôi
1800 8180 Đăng nhập

Hướng tới khách hàng,
nỗ lực vượt trội

Về chúng tôi

Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Quốc Tế Việt Nam, tên viết tắt Ngân hàng Quốc Tế (VIB), là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam. Sau hơn 20 năm thành lập, VIB đã đạt được những bước phát triển vượt bậc


Thành lập ngày 18/9/1996, VIB bắt đầu đi vào hoạt động với số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng và 23 cán bộ nhân viên.

Đến ngày 31/12/2017, vốn điều lệ đã tăng gấp 112 lần so với ngày đầu thành lập, đạt 5.644 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt gần 9.000 tỷ đồng và tổng tài sản đạt 123,2 nghìn tỷ đồng.

VIB hiện có hơn 5.000 cán bộ nhân viên, tăng gấp 217 lần so với thời gian đầu, phục vụ gần 2 triệu khách hàng tại 162 chi nhánh và phòng giao dịch ở 27 tỉnh/thành trọng điểm trong cả nước.