• Về chúng tôi
1800 8180 Đăng nhập

Hướng tới khách hàng,
nỗ lực vượt trội

Ông Đặng Khắc Vỹ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Chủ tịch Ủy Ban Nhân sự

Ông Đặng Khắc Vỹ là một trong những thành viên sáng lập Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB). Ông Vỹ được Đại hội đồng Cổ đông bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị vào ngày 16/10/2013 và tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị khóa VII (2016 – 2019). Trước đó, ông Vỹ là Ủy viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) từ khóa I đến khóa VI.

Ông hiện nắm giữ vị trí Chủ tịch Tập đoàn Mareven Food Holding Limited - một trong những tập đoàn lớn của người Việt Nam ở nước ngoài, hoạt động tại các quốc gia Đông Âu, Tây Âu và một số quốc gia Châu Á.

Ông Vỹ là Tiến sỹ Kinh tế và đã có nhiều năm làm việc tại nhiều nước trên thế giới như Cộng hòa Liên bang Nga, Singapore.

 

 

 

Xem chi tiết
Ông Đặng Khắc Vỹ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Chủ tịch Ủy Ban Nhân sự

Xem chi tiết
Ông Đặng Văn Sơn

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Chủ tịch Uỷ ban Rủi ro

Xem chi tiết
Ông Đỗ Xuân Hoàng

Thành viên Hội đồng Quản trị

Xem chi tiết
Ông Hàn Ngọc Vũ

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Xem chi tiết
Ông Coenraad Johannes Jonker

Thành viên Hội đồng Quản trị

Xem chi tiết
Ông Michael John Murphy

Thành viên Hội đồng Quản trị Thành viên Ủy ban Rủi ro

Xem chi tiết
Ông Ian Park

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

Xem chi tiết
Ông Trần Tuấn Phong

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

Xem chi tiết